SpartaLogo
Sparta Zwolle

Corona richtlijnen @Sparta Zwolle

De protocol is van toepassing per 16 maart. Trainen is toegestaan met in achtneming van onderstaande maatregelen.

 

Algemeen geldt dat:

-     Er bij trainingen en wedstrijden een corona-coördinator (herkenbaar) aanwezig is om de nieuwe maatregelen in goede banen te leiden;

-     D kleedkamers en douches gesloten zijn (veld en zaal),

-     Het clubhuis alleen toegankelijk is voor gebruik van de toiletten, tassen en jassen worden buiten in het tassenrek geplaatst;

-     Er geen publiek en andere extra mensen op de sportlocatie aanwezig zijn zonder dat men sport of door de club is aangewezen;

-     Nog altijd de basisregels zoals die al van kracht waren, blijven gelden (zie onderaan dit bericht de basisregels)

-     Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanaf 1 december de verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie als je niet aan het sporten bent.

 

Sporten tot en met 26 jaar

-     In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft;

-     Sporters tot en met 26 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;

-     Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;

-     Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden;

-     Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging;

-     Een gezondheidscheck vindt plaats voorafgaand aan de training.

 

Sporten vanaf 27 jaar of ouder

-     Op een buitensportaccomodatie mag met groepjes van vier personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters zit;

-     Buiten de sportaccommodatie mag met maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen de sporters zit;

-     De groepjes mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende groepjes dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.

-     Om instructie te geven aan een tweetal of viertal mag een trainer van groepje naar groepje, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal of viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere groepjes in één keer mag niet.

-     Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

-     Een gezondheidscheck vindt plaats voorafgaand aan de training.

 

Op trainingstijden:

-     Komen de kinderen zoveel als mogelijk alleen naar de sportlocatie of zetten ouders hun kinderen af op het parkeerterrein;

-     Mogen sporters en trainers maximaal 10 minuten voor aanvang op de sportlocatie komen;

-     Verlaat je na het sporten zo snel mogelijk het terrein (alleen of in tweetallen voor kinderen vanaf 13 jaar en ouder);

-     Kunnen jeugdtrainers die tijd moeten overbruggen tot hun eigen training zich melden bij de corona-coördinator.

 

 Regels in de auto

-     In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen.
Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er per 19 november maximaal 4 personen in de auto zitten.

 

Basisregels:


Voor iedereen geldt:

-     Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

-     Blijf thuis als een huisgenoot naast milde klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid;

-     Gebruik je gezonde verstand en help elkaar met het houden aan de regels;

-     Maak een vastgestelde besmetting kenbaar bij het bestuur, zodat zij kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen gewenst zijn binnen de vereniging;

-     Bij vragen of twijfels, neem contact op met ons aanspreekpunt bestuurslid Erica Bassie.


 Trainers:

-     Trainer t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar;

-     Vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is (en hoeven geen onderlinge afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar);

-     Vragen bij het begin van de training of er iemand gezondheidsklachten heeft (klik op gezondheidscheck voor meer informatie).


Richtlijnen bij terugkeer uit een gebied met oranje reisadvies:

-     volg het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.


Heb je vragen, tips of zorgen dan kun je die kenbaar maken bij bestuurslid Erica Bassie (erica.bassie@kpnplanet.nl; 06-12616280).

Mochten er nieuwe richtlijnen volgen vanuit de overheid, dan zullen we die overnemen en actief met jullie communiceren.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt!

 

Het Corona Preventie Team